More Website Templates @ Templates.com!

carte de identitate

Prima eliberare (la 14 ani)

Preschimbare/Expirare 

Schimbare domiciliu 

Schimbare nume 

Deteriorare / Pierdere / Furt

 

PRIMA ELIBERARE (la 14 ani)


În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul însoțit de unul dintre părinți ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei carti de identitate. 
documente necesare:
 • Cerere tip - pentru eliberare act identitate
 • certificat de nastere (original si copie) - copil;
 • Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal al acestuia;
 • Certificat casatorie (original si copie) parinti;

Taxe

Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei (platita la sediul D.E.P. Pitesti);

IMPORTANT
 • 1. Actele de stare civilă, precum si actul de spatiu, se vor prezenta in original si copie xerografiata;
 • 2. Daca proprietarul spatiului de locuit este alta persoana, atunci este necesara prezenta acestuia, cu actul de identitate si actul de proprietate, pentru a da declaratia gazduitorului in fata lucratorului de la evidenta persoanelor.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

 • 1. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
 • 2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
 • 3. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie al unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
 • 4. Contractul de schimb de locuinta;
 • 5. Contractul (conventie) de partaj voluntar, tranzactia;
 • 6. Contract de intretinere sau contract de renta viagera;
 • 7. Contractul de construire a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul verbal de predare primire a locuintei sau de receptie preliminara
 • 8. Extrasul de carte funciară pentru informare (valabil 30 zile de la data emiterii );
 • 9. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
 • 10. Certificatul de mostenitor;
 • 11.  Autorizatia de constructie insotită de procesul verbal de receptie a unui imobil tip locuinta sau de receptie preliminara;
 • 12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;
 • 13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural (si orasul Stefanesti), din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia, figureaza in registrul agricol cu casa de locuit (in original valabila 30 de zile);
 • 14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; - proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; - proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;
 • 15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

ATENTIE!!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.


 

PRESCHIMBARE/EXPIRARE


Persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal trebuie sa solicite serviciului de evidenta persoanelor eliberarea cartii de identitate. 
documente necesare:
 • Cerere tip - pentru eliberare act identitate
 • Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 • Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificat de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
 • Actul de identitate și cartea de alegător - după caz;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Certificatul de nastere, original si copie;
 • Certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

Taxe

Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei (platita la sediul D.E.P. Pitesti);

IMPORTANT

 • 1. Actele de stare civilă, precum si actul de spatiu, se vor prezenta in original si copie xerografiata;
 • 2. Daca proprietarul spatiului de locuit este alta persoana, atunci este necesara prezenta acestuia, cu actul de identitate si actul de proprietate, pentru a da declaratia gazduitorului in fata lucratorului de la evidenta persoanelor.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

 • 1. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
 • 2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
 • 3. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie al unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
 • 4. Contractul de schimb de locuinta;
 • 5. Contractul (conventie) de partaj voluntar, tranzactia;
 • 6. Contract de intretinere sau contract de renta viagera;
 • 7. Contractul de construire a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul verbal de predare primire a locuintei sau de receptie preliminara
 • 8. Extrasul de carte funciară pentru informare (valabil 30 zile de la data emiterii );
 • 9. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
 • 10. Certificatul de mostenitor;
 • 11.  Autorizatia de constructie insotită de procesul verbal de receptie a unui imobil tip locuinta sau de receptie preliminara;
 • 12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;
 • 13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural (si orasul Stefanesti), din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia, figureaza in registrul agricol cu casa de locuit (in original valabila 30 de zile);
 • 14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; - proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; - proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;
 • 15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

ATENTIE!!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.


 

SCHIMBARE DOMICILIU


Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca, in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se prezinte la serviciul de evidenta a persoanelor pentru eliberarea unei noi carti de identitate. 
documente necesare :

 • Cerere tip - pentru eliberare act identitate
 • Certificat de nastere - original si copie ;
 • Certificat de casatorie - original si copie  (daca este cazul);
 • Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 • Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificat de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Cartea de alegator (daca este cazul);

Taxe

Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei (platita la sediul D.E.P. Pitesti);

IMPORTANT

 • 1. Actele de stare civilă, precum si actul de spatiu, se vor prezenta in original si copie xerografiata;
 • 2. Daca proprietarul spatiului de locuit este alta persoana, atunci este necesara prezenta acestuia, cu actul de identitate si actul de proprietate, pentru a da declaratia gazduitorului in fata lucratorului de la evidenta persoanelor.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

 • 1. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
 • 2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
 • 3. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie al unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
 • 4. Contractul de schimb de locuinta;
 • 5. Contractul (conventie) de partaj voluntar, tranzactia;
 • 6. Contract de intretinere sau contract de renta viagera;
 • 7. Contractul de construire a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul verbal de predare primire a locuintei sau de receptie preliminara
 • 8. Extrasul de carte funciară pentru informare (valabil 30 zile de la data emiterii );
 • 9. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
 • 10. Certificatul de mostenitor;
 • 11.  Autorizatia de constructie insotită de procesul verbal de receptie a unui imobil tip locuinta sau de receptie preliminara;
 • 12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;
 • 13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural (si orasul Stefanesti), din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia, figureaza in registrul agricol cu casa de locuit (in original valabila 30 de zile);
 • 14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; - proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; - proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;
 • 15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

ATENTIE!!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.

 

SCHIMBARE NUME


În termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe cale administrativa, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate. 
documente necesare:

 • Cerere tip - pentru eliberare act identitate
 • Certificatul de nastere - original si copie;
 • Certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 • Dispozitia prin care se aproba schimbarea pe cale administrativa a numelui sau prenumelui (daca este cazul)
 • Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificat de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
 • Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Actul de identitate+cartea de alegator;

Taxe

Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei (platita la sediul D.E.P. Pitesti);

IMPORTANT

 • 1. Actele de stare civilă, precum si actul de spatiu, se vor prezenta in original si copie xerografiata;
 • 2. Daca proprietarul spatiului de locuit este alta persoana, atunci este necesara prezenta acestuia, cu actul de identitate si actul de proprietate, pentru a da declaratia gazduitorului in fata lucratorului de la evidenta persoanelor.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

 • 1. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
 • 2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
 • 3. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie al unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
 • 4. Contractul de schimb de locuinta;
 • 5. Contractul (conventie) de partaj voluntar, tranzactia;
 • 6. Contract de intretinere sau contract de renta viagera;
 • 7. Contractul de construire a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul verbal de predare primire a locuintei sau de receptie preliminara
 • 8. Extrasul de carte funciară pentru informare (valabil 30 zile de la data emiterii );
 • 9. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
 • 10. Certificatul de mostenitor;
 • 11.  Autorizatia de constructie insotită de procesul verbal de receptie a unui imobil tip locuinta sau de receptie preliminara;
 • 12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;
 • 13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural (si orasul Stefanesti), din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia, figureaza in registrul agricol cu casa de locuit (in original valabila 30 de zile);
 • 14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; - proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; - proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;
 • 15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

ATENTIE!!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.

 

DETERIORARE / PIERDE /FURT


În termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate. 
documente necesare:

 • Cerere tip - pentru eliberare act identitate
 • Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 • Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • Certificat de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor, original si copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • Un document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii (carte de alegator, pasaport, permis de conducere, in termen de valabilitate, etc);
 • In cazul furtului - adeverinta de la sectia de politie unde a fost declarat furtul;
 • Certificatul de nastere, original si copie;
 • Certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;

  Taxe

  Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate in valoare de 7 lei (platita la sediul D.E.P. Pitesti);

  IMPORTANT
  • 1. Actele de stare civilă, precum si actul de spatiu, se vor prezenta in original si copie xerografiata;
  • 2. Daca proprietarul spatiului de locuit este alta persoana, atunci este necesara prezenta acestuia, cu actul de identitate si actul de proprietate, pentru a da declaratia gazduitorului in fata lucratorului de la evidenta persoanelor.

  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

  • 1. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;
  • 2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;
  • 3. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie al unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;
  • 4. Contractul de schimb de locuinta;
  • 5. Contractul (conventie) de partaj voluntar, tranzactia;
  • 6. Contract de intretinere sau contract de renta viagera;
  • 7. Contractul de construire a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul verbal de predare primire a locuintei sau de receptie preliminara
  • 8. Extrasul de carte funciară pentru informare (valabil 30 zile de la data emiterii );
  • 9. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;
  • 10. Certificatul de mostenitor;
  • 11.  Autorizatia de constructie insotită de procesul verbal de receptie a unui imobil tip locuinta sau de receptie preliminara;
  • 12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;
  • 13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural (si orasul Stefanesti), din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia, figureaza in registrul agricol cu casa de locuit (in original valabila 30 de zile);
  • 14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; - proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; - proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;
  • 15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

  ATENTIE!!

  Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.


  nota: 
  daca solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie - vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie
  .