More Website Templates @ Templates.com!

carte de identitate provizorie

 

Conform OUG 97/2005

 (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri:

   a) cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate;

   b) in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania.

   (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Documente necesare pentru eliberarea cartii de identitate provizorii:

 a) cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;

b) actul de identitate, cu excepia cazului pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

c) certificatul de natere, original și copie;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

e) hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

f) certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

g) certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie;

h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

i) trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.

 

Taxe

Taxa pentru eliberare C.I.P. în valoare de 1 leu (platita la sediul D.E.P. Pitesti);

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

 

1. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;

2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;

3. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie al unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;

4. Contractul de schimb de locuinta;

5. Contractul (conventie) de partaj voluntar, tranzactia;

6. Contract de intretinere sau contract de renta viagera;

7. Contractul de construire a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul verbal de predare primire a locuintei sau de receptie preliminara

8. Extrasul de carte funciară pentru informare (valabil 30 zile de la data emiterii );

9. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;

10. Certificatul de mostenitor;

11.  Autorizatia de constructie insotită de procesul verbal de receptie a unui imobil tip locuinta sau de receptie preliminara;

12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;

13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural (si orasul Stefanesti), din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia, figureaza in registrul agricol cu casa de locuit (in original valabila 30 de zile);

14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; - proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; - proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

ATENTIE!!

 Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.