More Website Templates @ Templates.com!

resedinta (flotant)

 

Conform OUG 97/2005:

Resedinta se inscrie in actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta secundara.

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarata ca resedinta.

La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar, completând în acest sens cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, potrivit modelului, la care anexează următoarele documente:

Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;

Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, sau printr-o declaraţie dată în faţa notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

 1. Contractul de vanzare - cumparare a unui imobil tip locuinta;

2. Contract de donatie a unui imobil tip locuinta;

3. Contractul de vanzare - cumparare sau contractul de donatie al unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager - caz in care este necesar acordul persoanei care are clauza;

4. Contractul de schimb de locuinta;

5. Contractul (conventie) de partaj voluntar, tranzactia;

6. Contract de intretinere sau contract de renta viagera;

7. Contractul de construire a unui imobil tip locuinta, insotit de procesul verbal de predare primire a locuintei sau de receptie preliminara

8. Extrasul de carte funciară pentru informare (valabil 30 zile de la data emiterii );

9. Hotararile judecatoresti - definitive si irevocabile pronuntate in urma unui proces de divort, partaj, etc. in baza carora a fost atribuit dreptul de proprietate si posesie actualului proprietar, de constatare a uzucapiunii imobiliare, ordonantele de adjudecare, hotararile judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul debitorului obligatiei de a incheia un contract, etc.;

10. Certificatul de mostenitor;

11.  Autorizatia de constructie insotită de procesul verbal de receptie a unui imobil tip locuinta sau de receptie preliminara;

12. Titlul de proprietate insotit de procesul verbal de predare - preluare a locuintei;

13. Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural (si orasul Stefanesti), din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia, figureaza in registrul agricol cu casa de locuit (in original valabila 30 de zile);

14. Contractul de inchiriere (locatiune): - din fondul locativ de stat; - proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la administratia financiara; - proprietate a unei persoane juridice - daca sunt mai multi asociati (actionari) este necesar acordul dat de adunarea generala a asociatilor sau de consiliul de administratie;

15. Contractul de inchiriere - accesoriu al contractului de munca;

 

ATENTIE!!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.