program cu publicul

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

 

PRIMIRI CERERI

INFORMATII / ELIBERĂRI ACTE

Luni 

08:30-15:00

08:30-15:00

Marți

08:30-15:00

08:30-15:00

Miercuri

08:30-15:00

08:30-15:00

Joi

08:30-17:30

08:30-17:30

Vineri

08:30-12:00

08:30-12:00

 

 

 

Telefon/fax: 0348430468

email: dep_pitesti@ag.e-adm.ro; office@e-ep.ro

Strada Victoriei, nr.42

                SERVICIUL STARE CIVILĂ

 

PRIMIRI CERERI

INFORMATII / ELIBERĂRI ACTE

Luni 

08:30-15:00

08:30-15:00

Marți

08:30-15:00

08:30-15:00

Miercuri

08:30-15:00

08:30-15:00

Joi

08:30-17:30

08:30-17:30

Vineri

08:30-12:00

08:30-12:00
Sâmbată

Înregistrare decese

Oficiere căsătorii

09:30-12:30

Telefon: 0348430804 Fax:0348430805

email: bsciv_pitesti@ag.e-adm.ro; office@e-ep.ro

Bulevardul I.C. Brătianu, nr.42

 

Prezentare generală

 

 

 

Direcţia de Evidenţă a persoanelor, se organizează în subordinea Consiliului local al Municipiului Piteşti, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Piteşti a fost constituită prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Piteşti şi a Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei a Municipiului Piteşti.  

Scopul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor.

Activitatea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Piteşti asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate.

În vederea îndeplinirii prerogativelor Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Piteşti, colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Activitatea Direcţiei de Evidenţă a persoanelor este coordonată şi controlată metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. şi de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Argeş.

Direcţia îşi desfăşoară activitatea în două sedii diferite:

Serviciul Evidenţa Persoanelor Piteşti  îşi desfăşoară activitatea  Strada Victoriei, nr.42;

Serviciul Stare Civilă  Piteşti îşi desfăşoară activitatea Bulevardul I.C.Brătianu, nr.39 ;

 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Piteşti primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din municipiul Piteşti şi comunele arondate direcţiei, respectiv:

 

Municipiul Piteşti

 

 

Oraş Ştefăneşti

Comuna Albota

Comuna Bascov        

Comuna Băbana 

Comuna Bradu

Comuna Budeasa

Comuna Ciomăgeşti

Comuna Cocu

Comuna Cotmeana

Comuna Cuca

Comuna Drăganu

Comuna Lunca Corbului

Comuna Merişani

Comuna Morăreşti    

Comuna Moşoaia

Comuna Oarja

Comuna Poiana Lacului 

Comuna. Săpata

Comuna Uda

Comuna Vedea

 

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii .                                                           

În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Directorul executiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, conform art.15 alin.(5) din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, modificată și completată.

În cazul unor situații/motive care pot justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul instituției, persoanele interesate se pot adresa Directorului executiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pentru analiză și dispunere măsuri.

Menționăm că potrivit dispozițiilor art.45 din O.U.G nr 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și 90 de zile de la încetarea acestei stări.

  

IMPORTANT:

Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea valabilităţii actului de identitate, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

 

CONDUCERE:

DIRECTOR EXECUTIV:

Trandafirescu Daniela-Maria            

SEF SERVICIU EVIDENTA PERSOANELOR:

Buru Mioara

SEF SERVICIU STARE CIVILA:

Zamfirache-Nanu Mirela-Georgeta

 

.