CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

 

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMANIA

IMPORTANT:

  • Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu;

  • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reședinței este obligatoriu consimțământul unuia dintre proprietarii spațiului de locuit;

  • În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile;

  • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii . În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Directorul executiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor a municipiului Pitești.

În cazul unor situații/motive care pot justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul instituției, persoanele interesate se pot adresa Directorului executiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pentru analiză și dispunere măsuri.

Menționăm că potrivit dispozițiilor art.45 din O.U.G nr 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și 90 de zile de la încetarea acestei stări.

DE REŢINUT:

  • Documentele necesare eliberării actelor de identitate/stabilire a reşedinţei, se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa;

  • În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea valabilităţii actului de identitate deţinut, la Serviciul Public Comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

  • Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă, fară a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

  • Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.