More Website Templates @ Templates.com!

evidenta persoanelor

Atributii Evidenta Persoanelor

    Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;

    Actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a Serviciului Public Comunitar respectiv;

    Furnizeaza, in cadrul sistemului National Informatic de Evidenta a Persoanei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenta a Persoanei;

    Furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judete si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei;

    Intocmeste listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor;

    Constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;

    Elibereaza cartile de identitate, cartile de identitate provizorii.

    Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

    Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

 

Categoriile de servicii efectuate, potrivit legii, de catre compartimentul de evidenta a persoanelor din cadrul Directia pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului Pitesti :

    Eliberarea actelor de identitate si inscrierea mentiunii de stabilire a resedintei;

    Verificari privind schimbarile de nume si/sau prenume;

    Verificari privind transcrierea certificatelor si extraselor de stare civila procurate din strainatate;

    Adeverinte (dovezi) privind modul cum sunt inregistrate unele persoane in componenta locala a Registrului National de Evidenta a Persoanelor

    Furnizari de date din componenta locala a Registrului National de Evidenta a Persoanelor

 

ACTE DE IDENTITATE

    Actele de identitate care se elibereaza cetateanului roman sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie.

    Actul de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta a titularului. Termenul de valabilitate al cartii de identitate este, dupa cum urmeaza:

- 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;

- 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;

- 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;

- permanent dupa implinirea varstei de 55 ani.

    In sensul O.U.G. nr.97/2005, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.

    Cartea de identitate provizorie se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate si in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, dar nu poate depasi un an.

     Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii . În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Directorul executiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, conform art.15 alin.(5) din Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, modificată și completată.

     În cazul unor situații/motive care pot justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul instituției, persoanele interesate se pot adresa Directorului executiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pentru analiză și dispunere măsuri.

    Menționăm că potrivit dispozițiilor art.45 din O.U.G nr 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

IMPORTANT

    Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta.

    In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte, in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani sau cu cel putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii actului de identitate detinut, la Serviciul Public Comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.

    Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda, fara a exista posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.

    Facem un apel catre toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni contravenienti la prevederile legii.