More Website Templates @ Templates.com!

FORMULARE

 

 

EVIDENTA PERSOANELOR

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11) - Download
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 19) - Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (anexa 15) - Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa 18) - Download
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (anexa 12) - Download
  Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (anexa 13) - Download
 • Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.95/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa 14) - Download

 

 STARE CIVILA

    (MOMENTAN PAGINA IN CONSTRUCTIE)

 

 • Cerere DUPLICAT certificat naştere - Download
 • Cerere DUPLICAT certificat căsătorie - Download
 • Cerere DUPLICAT deces - Download
 • Cerere Dovada Stării civile - Download
 • Cerere înregistrare divorţ administrativ - Download
 • Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ - Download
 • Declaraţie renunţare la divorţ administrativ - Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de naştere - Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie - Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de deces - Download
 • Cerere eliberare livret de familie - Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de naştere - Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de  căsătorie - Download
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de naştere) - Download
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de căsătorie) - Download
 • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit - Download
 • Formulare Înregistrare Tardivă a naşterii:
  • Anexa 19 Declaraţie de domiciliu - Download
  • Anexa 19^5, Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii- Download
  • Anexa 20, Declaraţia persoanei a cărei naştere se înregistrează cu privire la domiciliul şi şcoala absolvită - Download
  • Anexa 21 Declaraţie din partea membrilor familiei sau a ocrotitotului / reprezentantului legal - Download
  • Anexa 21^2, Declaraţia persoanei de sex feminin a cărei naştere se înregistrează din care să rezulte dacă are copil minor a cărei naştere a fost înregistrată - Download
  • Anexa 41 Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume- Download
  • Declaraţia de naţionalitate - Download
 • Anexa 23 - Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale - Download