informații de interes public

 

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse sau gestionate de institutieVizualizare

Strategia nationala anticoruptie

        - Declaratie politica anticoruptie Vizualizare

        - Inventar masuri de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei DEP 2020 Vizualizare

        - Inventar masuri de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei DEP 2019 Vizualizare

        - Inventar masuri de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei DEP 2018 Vizualizare

       Plan de integritate DEP strategia nationala anticoruptieVizualizare

Furnizare date

- Regulamentul (UE) 2016/679Vizualizare

Informare privind datele cu caracter personal - Vizualizare

- Legea 544/2001Vizualizare

- Cerere de informatii de interes publicVizualizare

- Raport de evaluare legea 544/2001Vizualizare

Programul anual al achizitiilor publice an 2020Vizualizare

Buget an 2020Vizualizare

Situatia platilor an 2020Vizualizare

Programul anual al achizitiilor publice an 2019Vizualizare

Buget an 2019Vizualizare

Situatia platilor an 2019Vizualizare

Bilant an 2019Vizualizare

Programul anual al achizitiilor publice an 2018Vizualizare

Buget an 2018Vizualizare

Situatia platilor an 2018Vizualizare

Bilant an 2018Vizualizare

Programul anual al achizitiilor publice an 2017Vizualizare

Buget an 2017Vizualizare

Situatia platilor an 2017Vizualizare

Bilant an 2017Vizualizare

Programul anual al achizitiilor publice an 2016Vizualizare

Buget an 2016Vizualizare

Situatia platilor an 2016Vizualizare

Bilant 2016Vizualizare

Contracte de achiziții publice aflate in derulareVizualizare

Venituri salariale martie2021Vizualizare

Venituri salariale septembrie 2020Vizualizare

Venituri salariale martie 2020Vizualizare

Venituri salariale septembrie 2019Vizualizare

Venituri salariale martie 2019Vizualizare

Venituri salariale septembrie 2018Vizualizare

Venituri salariale martie 2018Vizualizare

Venituri salariale 2017Vizualizare

Organigrama - Vizualizare

Regulament de organizare si funcționare a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitesti - Vizualizare

Codul de etică și conduită profesională - Vizualizare

Decizie consilier etic - Vizualizare

Decizie comisie disciplină - Vizualizare

Decizie comisie paritară - Vizualizare

Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea funcției publice - Vizualizare

Rapoarte privind respectarea normelor de conduită - Vizualizare

Declaratii avereVizualizare

 

.