legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ http://legislație.just.ro

O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare http://legislație.just.ro

H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români http://legislație.just.ro

Legea nr. 52/2003 (republicată) privind transparența decizională în administrația publică  http://legislație.just.ro

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public http://legislație.just.ro

O.U.G. nr. 97/2005 (republicată) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare http://legislație.just.ro

H.G. nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil http://legislație.just.ro

Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate http://legislație.just.ro

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridical contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare http://legislație.just.ro

H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activității de eliberare a cărților de identitate, procedura de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate actuale, precum și aspectele privind termenele de valabilitate a acestora http://legislație.just.ro

H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul http://legislație.just.ro

Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat http://legislație.just.ro

Legea nr. 119/1996 (republicată) cu privire la actele de stare civilă http://legislație.just.ro

Legea nr. 21/1991 (republicată) cetățeniei române http://legislație.just.ro

H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă http://legislație.just.ro

O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor personelor fizice http://legislație.just.ro

Codul muncii - Legea nr. 53/2003 (republicată) http://legislație.just.ro

Codul civil - Legea nr. 287/2009 (republicată) http://legislație.just.ro

 

.