`
More Website Templates @ Templates.com!

Stare civila

 

INREGISTRAREA NASTERII

 

Inregistrarea nasterii in cazul nou-nascutilor, se face in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. 
Declararea nasterii se poate face de oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea medicala in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil. 
SITUATII: 

1. Inregistrarea nasterii copilului din casatorie - Acte necesare:
 • certificatul medical constatator al nasterii
 • certificatului de casatorie al parintilor copilului - original si fotocopie
 • actele de identitate ale parintilor - original si fotocopie

2. Inregistrarea nasterii copilului din afara casatoriei - Acte necesare:
 • certificatul medical constatator al nasterii
 • certificatul de nastere al mamei copilului - original si fotocopie
 • actul de identitate al mamei - original si fotocopie

Recunoasterea nou – nascutului de catre tata
 • actul de identitate al tatalui - original si fotocopie
 • certificatul de nastere al tatalui - original si fotocopie
 • declaratie scrisa de recunoastere a minorului de catre tata, data in fata ofiterului de stare civila

3. Inregistrarea copilului nascut mort - original si fotocopie 
Termen de inregistrare: 3 zile de la data nasterii 
4. Inregistrarea copilului nascut viu care a decedat in interiorul termenului de 15 zile 
Termen de inregistrare: 24 de ore de la data decesului 
5. Declararea copilului se face dupa expirarea termenelor prevazute de lege 
- Pana intr-un an de la nasterea copilului - inregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului 
Acte necesare:
 • certificatul medical constatator al nasterii
 • certificatului de casatorie al parintilor copilului - original si fotocopie
 • actele de identitate ale parintilor - original si fotocopie
 • declaratia scrisa in care se arata motivele pentru care s-a intarziat inregistrarea nasterii.

- Dupa un an de la nasterea copilului – inregistrarea nasterii se face prin hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila cu privire la incuviintarea inregistrarii tardive a nasterii. 

NUMELE COPILULUI Situaţii:
 1. Numele de familie al copilului este comun cu al părinţilor, când aceştia au acelaşi nume de familie
 2. Când părinţii au nume de familie diferite, copilul poate avea numele de familie al unuia dintre aceştia sau numele de familie reunite ale acestora, în conormitate cu declaraţia scrisă a ambilor părinţi data în faţa ofiţerului de stare civilă.
NOTA: In cazul parintilor care nu se inteleg cu privire la numele copilului Primarul localitatii unde se inregistreaza nasterea, prin dispozitie va decide numele copilului


 

INREGISTRAREA CASATORIEI


Declararea casatoriei 
Declaratia de casatorie, se face personal, de catre viitori soti, in scris (pe formular tipizat), cand cel putin unul dintre viitori soti are domiciliul sau resedinta in Municipiul Pitesti 
Varsta legala pentru casatorie 
Virsta minima pentru casatorie este de 18 ani. 
Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai ori, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carui raza teritoriala isi are domiciliul minorul. 
Este oprita casatoria intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv. 
Incheierea casatoriei 
Casatoria încheie la expirarea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie. 
Exceptie: Pentru motive temeinice se poate incheia casatoria inainte de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea Primarului Municipiului Pitesti. 
După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea Primarului Municipiului Piteşti, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai pânâ la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale ale viitorilor soţi . 

SITUATII: 
1. Casatoria intre doi cetateni romani - Acte necesare pentru cetateanul roman:
 • actul de identitate in original si fotocopie
 • certificatul de nastere in original si in fotocopie
 • certificatul medical prenuptial- valabil 14 zile de la data eliberarii
 • fotocopii dupa actele de identitate a doi martori, (persoane cu varsta peste 18 ani, care sa fie prezente la data incheierii casatoriei


Daca este cazul
 • aviz medical in cazul minorului cu varsta de minimum 16 ani
 • certificatul de deces al fostului sot in original si fotocopie
 • sentinta de divort in original si in fotocopie, cu mentiunea ca aceasta a ramas definitiva si irevocabila
 • proces-verbal incheiat de catre ofiterul starii civile si un interpret, in cazul in care unul dintre viitori soti este surdo-mut
 • incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie ( dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta)
 • incuviintarea primarului pentru incheierea casatoriei după implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie pânâ la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale (pentru situaţii temeinic justificate)
 • autorizarea instanţei de tutelă in a cărei circumscripţie îşi are domiciliu cel care cere încuviinţarea - in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie
 • incuviintarea scrisa a parintilor in cazul minorilor cu varsta de minimum 16 ani
 • aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, in cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate in detentie;


2. Casatoria unui cetatean roman cu un cetatean strain 
Acte necesare pentru cetateanul strain:
 • documentul de identitate (pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European) ori pasaportul ori alt document de calatorie valabil, după caz.
 • certificatul de nastere in original apostilat sau supralegalizat conform Codului de Procedura Civila – în original, fotocopie si traducerea in limba romana-legalizata
 • certificat medical prenuptial eliberat de un medic de la un centru de planificare familiala
 • declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania
 • dovada eliberată de autorităţile competente ale statului de cetăţenie (pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică în materie de stare civilă) - din care sa rezulte ca cetăţeanul strain îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa nationala şi că nu există impedimente la căsătorie-tradusă in limba romană si legalizată
 • dovada eliberată sau autentificată de misiunea diplomatica acreditată în România a tarii al carei cetatean este (pentru cetăţenii statelor cu care România nu a încheiat tratate de asistenţă juridică în materie de stare civilă), din care sa rezulte ca cetăţeanul strain îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa nationala şi că nu există impedimente la căsătorie - tradusa in limba romana si legalizata;
 • sentinta de divort, ramasa definitiva apostilata sau supralegalizata conform Codului de Procedura Civila ( daca este cazul) – în original, fotocopie şi traducere in limba romana si legalizata
 • certificatul de deces al sotului apostilat sau supralegalizat conform Legi nr. 105/ 1992( daca este cazul) – în original, fotocopie şi traducere in limba romana si legalizat la un notariat din Romania
 • procesul-verbal incheiat impreuna cu un interpret autorizat, in cazul in care cetateanul strain nu stie limba romana


 

INREGISTRAREA DECESULUI

 

Termenul legal de inregistrare a deceselor este de 3 zile de la data decesului 
Declaratia decesului se face de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa acestora de catre orice persoană care are cunoştinţă despre deces ori medicul sau alt cadru din unitatea sanitara

in care s-a produs decesul. 
La Biroul stare Civila se inregistreaza decesul tuturor persoanelor, cetateni romani si straini, decedate pe raza Municipiului Pitesti. 
Acte necesare:

 • actul de identitate al celui care declara decesul
 • certificatul medical constatator al decesului
 • actul de identitate al celui decedat - original si fotocopie
 • certificatul de nastere al celui decedat si cel de casatorie daca este cazul - original si fotocopie
 • daca este cazul, livretul militar sau adeverinta de recrutare a celui decedat.


SITUATII: 
1. Decesul se datoreaza sinuciderii, unui accident sau altor cauze violente 
Termenul de declarare a decesului: de 48 de ore, socotit din momentul decesului. 
La actele necesare (prezentate mai sus)se adauga:
 • Dovada eliberata de politie sau de Parchet, din care sa rezulte ca una din aceste autoritati a fost sesizata despre deces.


2. Declararea decesului dupa expirarea termenului de 3 zile 
La actele necesare (prezentate mai sus) se adauga:
 • Aprobare eliberata de Parchet pentru inregistrarea tardiva a decesului.


 

TRANSCRIEREA


1. CERTIFICATELE DE NASTERE STRAINE: 
Competenta: unul dintre parinti are sau a avut ultimul domiciliul in Municipiul Pitesti. 
In cazul copiilor a caror nastere s-a produs in strainatate si care au fost inregistrati la autoritatile straine competente, parintii cetateni romani, personal sau prin persoană împuternicită, sunt obligati in termen de 6 luni de la data intoarcerii in tara, sa ceara transcrierea certificatelor de nastere straine in actele de nastere romanesti. 
Acte necesare:
 • certificatul de naştere în original – APOSTILAT sau SUPRALEGALIZAT, după caz;
 • traducerea legalizată a certificatului de naştere străin;
 • fotocopia certificatului de naştere străin;
 • act de identitate părinte (cetăţean român) - original şi fotocopie;
 • certificat de naştere părinte (cetăţean român) şi, după caz, de căsătorie– original şi fotocopie;
 • declaratia pe proprie raspundere a părintelui data în faţa ofiţerului de stare civilă sau la un notar public (dacă cererea se depune de persoana împuternicită), din care sa reiasa domiciliul minorului din Romania, in cazul in care parintii au domicilii diferite.

Atenţie!

Procura notarială trebuie să fie SPECIALĂ (pentru depunerea cererii de transcriere şi obţinerea certificatului de naştere românesc al minorului).

Procura notarială şi declaraţia notarială cu privire la domiciliul minorului, date în altă ţară, trebuie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Traducerile în limba română legalizate la un notar în străinătate trebuie apostilate sau supralegalizate, după caz.2. CERTIFICATELE DE CASATORIE STRAINE: 
Competenta: unul dintre soti are sau a avut ultimul domiciliul in Municipiul Pitesti.

In cazul căsătoriilor încheiate la autoritatile straine competente, soţii, cetateni romani, personal sau prin persoană împuternicită, sunt obligati in termen de 6 luni de la data intoarcerii in tara,sa ceara transcrierea certificatelor de căsătorie straine in actele de căsătorie romanesti.


Acte necesare:
 • certificatul de căsătorie în original – APOSTILAT sau SUPRALEGALIZAT, după caz;
 • traducerea legalizată a certificatului de căsătorie străin;
 • fotocopia certificatului de căsătorie străin;
 • act de identitate soţ/soţie (cetăţean român) sau persoană împuternicită - original şi fotocopie;
 • certificat de naştere soţ/soţie (cetăţeanul român) – original şi fotocopie;
 • declaraţia notarială a soţului cetăţean român cu privire la numele de familie după căsătorie , în cazul în care, în certificatul de căsătorie străin nu există rubrica privind numele de familie după căsătorie al soţilor;

 

Atenţie!

Procura notarială trebuie să fie SPECIALĂ (pentru depunerea cererii de transcriere şi obţinerea certificatului de căsătorie românesc).

Procura notarială şi declaraţia notarială cu privire la numele de familie după căsătorie, date în altă ţară, trebuie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Traducerile în limba română legalizate la un notar în străinătate trebuie apostilate sau supralegalizate, după caz.Depunerea dosarului de transcriere: 
se poate depune personal de catre unul dintre soti sau de catre o alta persoana ce are procura speciala in acest sens. 
2. CERTIFICATELE DE DECES STRAINE: 
Competenta: membrii familiei sau persoana indreptatita care solicita transcrierea actului de deces au sau au avut ultimul domiciliu (inainte de plecarea definitiva din tara) in Municipiul Pitesti.

In cazul deceselor produse în străinătate şi înregistrate la autorităţile competente străine, membrii familiei sau persoanele indreptatite, personal sau prin persoană împuternicită, sunt obligati in termen de 6 luni de la data intoarcerii in tara, sa ceara transcrierea certificatelor de deces straine in actele de deces romanesti.


Acte necesare:
 • certificatul de deces în original – APOSTILAT sau SUPRALEGALIZAT, după caz;
 • traducerea legalizată a certificatului de deces străin;
 • fotocopia certificatului de deces străin;
 • act de identitate declarant - original şi fotocopie;
 • act de identitate defunct - original şi fotocopie;
 • certificat de naştere defunct şi, după caz, de căsătorie– original şi fotocopie;
 • daca este cazul, livretul militar sau adeverinta de recrutare a celui decedat.

Atenţie!

Procura notarială trebuie să fie SPECIALĂ (pentru depunerea cererii de transcriere şi obţinerea certificatului de deces românesc).

Procura notarială, dată în altă ţară, trebuie apostilată sau supralegalizată, după caz.

Traducerile în limba română legalizate la un notar în străinătate trebuie apostilate sau supralegalizate, după caz.

 

Transcrierea actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia romană sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și art.11 din Legea 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare


 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 18.01.2018, cetățenii care au redobândit cetățenia română

și nu au avut niciodată domiciliul în România pot depune cererea de transcriere la oficiul de stare civilă al oricărui municipiu reședință de județ 

de pe teritoriul României, inclusiv Pitești, sau la Ambasada/Consulatul României din străinătate.

           

Programări în vederea depunerii cererilor:

Din cauza volumului mare de muncă și a complexității activității necesare pentru efectuarea verificărilor legale (prevăzute de art. 72 din

HG 64/2011), dar și pentru a reduce timpii de așteptare ai solicitanților la depunerea cererilor, cererile de transcriere se fac în baza

unei programări telefonice anterioare, la nr.0348/430.804, prin indicarea numelui/prenumelui solicitantului, a seriei și numărului

certificatului care face obiectul transcrierii.

 

Depunerea cererilor:

Cererile se depun personal, de către titular sau reprezentanții legali ai acestuia, la sediul Serviciului de Stare Civilă din cadrul

Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești situat în Mun.Pitești, str.I.C.Brătianu, nr.39, județul Argeș.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu, asistați de reprezentantul legal (cetățean român).

 

Acte necesare:

1.     Transcriere certificat naștere

-         Dovada redobândirii cetățeniei române (certificatul de cetățenie) – original și copie;

-         Certificat de naștere – original și copie;

-         Certificate de căsătorie (dacă este cazul) – original și copie;

-         Cartea de identitate și pașaportul solicitantului – original și copie.

 

2.     Transcriere certificat căsătorie

-         Dovada redobândirii cetățeniei române (certificatul de cetățenie) – original și copie;

-         Certificat de căsătorie – original și copie;

-         Certificat de naștere soți – original și copie;

-         Cartea de identitate și pașaportul solicitantului – original și copie;

-         Convenția matrimonială încheiată în străinătate, simplă/ apostilată / supralegalizată, original și traducere legalizată.

         În situația în care soții nu dețin convenția, vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial.

         Dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales.

 

Termen de soluționare: 60 de zile

  

 

!!!!!!!! DEPUNEREA CERERILOR DE TRANSCRIERE SE FACE PERSONAL NUMAI LA GHIȘEU. 

  

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA


In situatia in care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de nastere, casatorie sau deces se pot elibera la cerere. 
- Certificatul de nastere se elibereaza:
 • titularului actului de nastere
 • unuia din parinti, cand se cere certificatul unui minor cu varsta pana la 14 ani
 • reprezentantului legal in lipsa parintilor 
  - Certificatul de casatorie se elibereaza unuia dintre soti. 
  - Certificatul de deces se elibereaza:
 • sotului supravietuitor
 • mostenitorilor legali
 • mostenitorilor testamentari
 • altor persone indreptatite


Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civila 
se face personal de catre una dintre persoanele mentionate mai sus sau de catre o alta persoana ce are procura speciala in acest sens. 
Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este imputernicit de persoana indreptatita, sa-l reprezinte la Directia pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului Pitesti - Biroul Stare Civila pentru obtinerea certificatului de stare civila. 
Procura speciala poate fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati:
 • Notar public din Romania
 • Misiunile diplomatice ale Romaniei din strainatate
 • Notar public strain, procura urmand a fi apostilată sau supralegalizată, după caz. 

SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA


Competenta: persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa are sau a avut ultimul domiciliul in Municipiul Pitesti. 
Acte necesare:
 • Cererea de schimbare a numelui motivata – vezi model cerere schimbare nume
 • copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
 • un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMANIEI, Partea a III-a, in care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
 • consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de familie purtat in timpul casatoriei;
 • copia de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, dupa caz
 • cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;
 • orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare.


sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
 • cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;
 • cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume;
 • cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte;
 • cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite si doreste schimbarea acestuia;
 • cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc;
 • cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale administrativa si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;
 • cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;
 • cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;
 • cand sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;
 • cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii, insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia in timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale administrativa;
 • cand prenumele purtat este specific sexului opus;
 • cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
 • alte asemenea cazuri temeinic justificate.


sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
 • cand persoana in cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume
 • cand casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;
 • cand in urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobandit la nastere;
 • cand in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
 • cand fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii incredintati spre crestere si educare, cu consimtamantul fostului sot, dat in forma autentica;
 • cand parintii au divortat, iar copiii incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
 • cand s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie;
 • cand unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei.


 

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILA (nastere, casatorie, deces)


Rectificarea unor rubrici din actul de stare civila presupune indreptarea erorii materiale comise cu ocazia inregistrarilor de stare civila. 
In prezent, rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului Municipiului Pitesti, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Arges 
Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune: (vezi model cerere de rectificare)
 • la Biroul Stare Civila din cadrul Directiei pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului Pitesti, in situatia in care actul ce urmeaza a fi rectificat a fost intocmit in Municipiul Pitesti
 • la oficiul de stare civila de la locul de domiciliu al petentului, urmand a fi transmisa la primaria care are in pastrare actul de stare civila ce se doreste a fi rectificat

 

LIVRETUL DE FAMILIE


Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii lor legali. 
Acesta se elibereaza cu ocazia încheierii casatoriei în municipiul Piteşti, precum si, la cerere, cetatenilor cu domiciliul in Municipiul Pitesti, care au in intretinere cel putin un copil cu varsta pana la 18 ani. 
Acte necesare:
 • cerere
 • actele de identitate ale membrilor familiei
 • certificatele de nastere ale parintelui sau parintilor
 • certificatul de casatorie al sotilor, sentintei de divort ( daca este cazul)
 • certificatul de deces al unuia dintre soti ( daca este cazul )
 • certificatele de nastere ale copiilor
 • documentele care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala, incredintare sau plasament familial al copiilor si adoptia copiilor, dupa caz


 

SESIZAREA PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE


Pentru persoanele decedate cu ultimul domiciliu in Municipiul Pitesti se intocmeste din oficiu sau la cerere, pe baza declaratiei pe proprie raspundere a unuia dintre mostenitori, sesizarea pentru desciderea procedurii succesorale – Anexa 24 
Cui i se elibereaza? 
Oricarui mostenitor legal sau testamentar 
Acte necesare:
 • actul de identitate al petentului
 • copia certificatului de deces al defunctului dupa care urmeaza a se deschide succesiunea
 • copie dovada eliberata de camera Notarilor Publici Pitesti, din care sa rezulte ca nu s-a deschis succesiunea
 • copie testament, daca e cazul


 

DOVADA DE STARE CIVILA


Cetatenii romani a caror nastere s-a inregistrat la Primaria Municipiului Pitesti, care doresc sa incheie casatorii in strainatate si carora li se solicita prezentarea unui document, eliberat de oficiile de stare civila, care sa ateste faptul ca nu sunt casatoriti, se pot adresa Primariei Municipiului Pitesti cu o cerere scrisa. 
Acte necesare:
 • cerere scrisa
 • actul de identitate in original si fotocopie,
 • certificatul de nastere in original si fotocopie


Depunerea cererii pentru obtinerea adeverintei de stare civila: 
se poate depune personal de catre persoana in cauza sau de catre o alta persoana ce are procura speciala in acest sens. 
Din procura speciala trebuie sa rezulte ca solicitantul este imputernicit de persoana indreptatita, sa-l reprezinte la Directia pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului Pitesti - Biroul Stare Civila pentru obtinerea adeverintei de stare civila. 
Procura speciala poata fi autentificata de oricare dintre urmatoarele autoritati:
 • Notar public din Romania
 • Misiunile diplomatice ale Romaniei din străinătate
 • Notar public strain, procura urmand a fi apostilată sau supralegalizată, după caz.


 

Desfacerea casatoriei pe cale administrativa

 

Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor se poate face:

 • la primăria unde a fost încheiată căsătoria;
 • la primăria în a cărei rază teritorială se află ultima locuinţă comună a soţilor.

CONDIŢII

 • ambii soţi sunt de acord cu desfacerea căsătoriei
 • soţii nu au copii minori născuţi în timpul căsătoriei sau adoptaţi în timpul căsătoriei;
 • nici unul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
 • nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

  ACTELE NECESARE

  • certificatele de naştere şi de căsătorie ale soţilor – în original şi fotocopie;
  • actele de identitate ale soţilor – în original şi fotocopie;
  • declaraţia soţilor cu privire la ultima locuinţa comună ( vezi model cerere ), dacă este cazul.
  • livretul de familie în original, după caz;
  • taxă în valoare de 500 de lei (se achită la depunerea cererii).

   Atenţie!

   Taxa în valoare de 500 lei nu se restituie în cazul nefinalizării procedurii de divorţ!

  PROCEDURA ŞI TERMENE

  Soţii depun cererea de divorţ în scris ( vezi model cerere), personal, în acelaşi timp, în faţa ofiţerului de stare civilă, după care li se acordă un termen de 30 de zile calendaristice pentru o eventuală retragere a cererii de divorţ. La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, dacă soţii stăruie să divorţeze, trebuie să se prezinte personal şi împreună, pentru a da o declaraţie ( vezi model cerere ) pe proprie răspundere în acest sens, în faţa ofiţerului de stare civilă. In urma acestei declaraţii, ofiterul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, urmând să elibereze certificatul de divorţ într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

  MODELE CERERE