transparența instituțională

pLĂȚI

BUGET

Ocuparea funcțiilor publice și /sau contRactuale

Contracte și protocoale de cooperare/colaborare

structură personal:

        Organigrama - Vizualizare

        statul de funcții - Vizualizare

        lista funcțiilor precum si a drepturilor salariale care se acordă potrivit legii - Vizualizare

 

.